Top 10 - Spørgsmål og svar

Herunder finder du de mest stillede spørgsmål vedrørende forsikringerne på LP MasterCard. I menuen til venstre findes yderligere spørgsmål i forskellige kategorier.​​​​​​​​​​​

Fold alle ud

Jeg skal ud at rejse i morgen, men har netop har fået influenza. Kan jeg benytte mig af afbestillingsforsikringen?

Afbestillingsforsikringen dækker når du bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet. En almindelig influenza vil derfor sjældent være dækket.

Jeg har brug for at anmelde en skade. Hvordan gør jeg?

Enhver skade skal anmeldes via skadeblanket til Forsikringsselskabet Privatsikring A/S på rejse@privatsikring.dk eller alm. post. Du kan finde skadeanmeldesblanketter her på siden under Når skaden er sket (øverst på siden) eller klikke her: https://www.lpmastercard.dk/Sider/N%C3%A5r-skaden-er-sket.aspx

 

Et familiemedlem har haft kræft gennem et år, og går til behandling fra hjemmet og klarer hverdagen, men risikoen er der jo konstant. Kan vi bestille en rejse eller vil den ikke være dækket af afbestillingsforsikringen?

Hvis familiemedlemmet er i en stabil fase med sin sygdom, og der så sker en akut (pludselig og uventet) forværring af sygdommen, så vil det være en dækningsberettiget årsag. Men hvis det er en forventelig forværring af familiemedlemmets situation, så er det ikke en dækningsberettiget årsag.
Det samme gør sig gældende ved pludselig død. Hvis ikke dødsfald er forventeligt/forudsigeligt i forbindelse med familiemedlemmets sygdomsfase, så vil det være en dækningsberettiget årsag, altså pludselig død.

Det vil dog altid være en konkret vurdering af skadeafdelingen i en skadesag.

Jeg har brug for en forhåndsgodkendelse inden afrejse - hvordan gør jeg?

Har man en eksisterende sygdom/tilskadekomst, kan man henvende sig til SOS før afrejsen, og få en forhåndsvurdering. Vurderingen siger hvorvidt der på trods af sygdom/tilskadekomst er dækning under dette punkt. En forhåndsgodkendelse fra SOS International er bindende for Privatsikring.

Det er kun nødvendigt med en forhåndsgodkendelse, hvis sikredes sygdom ikke er i en stabil god fase 2 måneder inden afrejse. Få lavet en vurdering her: https://www.sos.eu/da/forretningsomraader/rejse/medicinsk-forhaandsvurdering/

Skal rejsen købes på kortet, for at forsikringen gælder?

Nej, hvis du har et MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, behøver rejsen ikke at være købt på kortet. Har du et MasterCard Standard skal rejsen være købt med kortet.

Vi skal vandre/trekke i bjerge, paraglide, white water rafte, springe i faldskærm mv. Er disse aktiviteter undtaget i betingelserne?

Farlig sport er ikke undtaget i betingelserne. Forsikringen dækker dog ikke skader som følge af deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser til polarområder udenfor turistområder og uudforskede steder, ekspeditioner af videnskabelig art, samt hvis adgang til området kræver myndighedernes tilladelse (almindelige adgangsbetingelser som bl.a. har til formål at begrænse turisme, anses ikke for tilladelser) Så snart skaden er sket så skal SOS kontaktes, og SOS vil vurdere hvad der skal gøres. Hvis SOS fx vurderer at en helikopter er nødvendig, så sørger de for det.

Jeg skal rejse til Rusland/Cuba, og har i den forbindelse brug for en engelsk dokumentation på, at jeg er forsikret. Hvad skal jeg gøre?

Du skal kontakte dit pengeinstitut, som herefter kan fremskaffe et engelsk forsikringsbevis (Insurance Certificate).

Jeg skal på jagtrejse. Er det dækket af Mastercard Guld eller Platinum?

Jagtrejser er dækkede af forsikringen, dog ikke storvildtjagt.
 
Storvildtjagt er jagt på dyr som kan være farlige for mennesker. Dette være dyr som elefant, næsehorn, bøffel, løve, leopard, flodhest, ulv, bjørn, elg, vildsvin og kronhjort. Denne liste er ikke udtømmende. Afgørende for bedømmelsen er om dyret kan forårsage væsentlig skade på mennesker i en jagtsituation.

Jeg ønsker at skifte til et andet pengeinstitut, som også er medlem af Lokale Pengeinstitutter, men jeg har allerede købt en rejse. Vil min afbestillingsforsikring stadig gælde, selv om jeg skifter pengeinstitut - og dermed MasterCard?

Ja, hvis du opretter et nyt MasterCard(af samme type) i det nye pengeinstitut, vil du fortsat være dækket af afbestillingsforsikringen og alle de øvrige rejseforsikringer, forudsat dit kort indeholder forsikringer. Hvis du skifter fra en bank der ikke er med i LP MasterCard, vil du ikke være dækket af afbestillingsforsikringen hvis rejsen allerede er betalt.

Hvad skal jeg gøre hvis forretningen opkræver gebyr for brug af et privat Mastercard, eller opkræver for meget eller forkert gebyr på et firmakort?

Hvis du som kunde oplever at en forretning opkræver for meget eller forkert gebyr kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som er klageinstans for området. Du kan benytte linket herunder. Blanketten skal indsendes til Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens email kfst@kfst.dk. Du har også mulighed for at ringe på telefon 41 71 50 00.
Anmeldelsesblanket​

 
 

 Anmeldelse af skade

 

Skadeblanket til anmeldelse af afbestilling og rejseforsikring kan hentes her. Blanketten og alle relevante bilag skal sendes til rejse@privatsikring.dk eller med almindelig post.


 

 Spørgsmål til forsikringerne

 

Hvis du har spørgsmål til forsikringerne, som du ikke kan finde svar på her, skal du kontakte dit pengeinstitut.

 

 Tidligere forsikringsbetingelser

 
​​Søger du tidligere udgaver af forsikringsbetingelserne kan du finde dem her.