Sygdom/Hjemtransport

Fold alle ud

Jeg har brug for en forhåndsgodkendelse inden afrejse - hvordan gør jeg?

Har man en eksisterende sygdom/tilskadekomst, kan man henvende sig til SOS før afrejsen, og få en forhåndsvurdering. Vurderingen siger hvorvidt der på trods af sygdom/tilskadekomst er dækning under dette punkt. En forhåndsgodkendelse fra SOS International er bindende for Privatsikring.

Det er kun nødvendigt med en forhåndsgodkendelse, hvis sikredes sygdom ikke er i en stabil god fase 2 måneder inden afrejse. Få lavet en vurdering her: https://www.sos.eu/da/forretningsomraader/rejse/medicinsk-forhaandsvurdering/

Hvis kortholder bliver hjemsendt pga. en ulykke, vil resten af familien, så stadigvæk være dækket på destinationen (som jo så foregår uden kortholder)?

Ja, i tilfælde af at kortholder bliver hjemtransporteret alene og efterlader medrejsende som er medforsikrede, vil dækningen forsætte uændret på trods af kortholders ”fravær”.

Er der aldersrelaterede forbehold på forsikringerne?

Der er ingen aldersbegrænsning for tegning af forsikringen.