MasterCard Standard

Fold alle ud

Jeg har et MasterCard Standard privat har købt og betalt 1 uges ferie for min kone og jeg på Kreta. Ferien omfatter transport, hotel og ½-pension, og rejsen er betalt på internettet med mit MasterCard. Min kone er imidlertid blevet syg, og vi bliver nødt til at aflyse rejsen. Hvordan er jeg dækket?

Det er kun kortholdes ferie, der er dækket ifølge forsikringsbetingelserne.

Hvem er dækket af forsikringen på et MasterCard Standard

Med et MasterCard Standard dækker forsikringen kun kortholderen selv.

Skal rejsen betales med mit MasterCard Standard, for at forsikringen gælder?

Det er en betingelse for dækningen, at hele rejsen (inkl. depositum) er betalt med MasterCard Standard hos rejsearrangør/-bureau eller via internettet. Rejsearrangøren skal kunne modtage kortet som betalingsmiddel. * Ved rejse menes rejser der er bestilt og betalt før afrejsen. * Ved rejsearrangør menes også fly-, færge- og busselskab, FDM eller lignende steder der sælger rejser.

Forholdsmæssig dækning på afbestillingsforsikringen.
Jeg har et MasterCard Standard, og skal være bortrejst i 90 dage. Vil jeg alligevel være fuldt dækket med min afbestillingsforsikring, selv om forsikringen kun dækker i 45 dage?

Nej, du vil kun være dækket forholdsmæssigt på din afbestillingsforsikring.

Hvis din samlede rejse inklusiv eventuelle tilkøb har kostet 10.000 kr., vil du kun være dækket med 5.000 kr. (samlet dækning på kortet (10.000 kr./ antal bortrejste dage i alt (90) x antal dækkede dage (45) )

 

Hvis jeg skal være bortrejst i mere end 45 dage, hvad gør jeg så?

De første 45 dage på et MasterCard Standard (med forsikringer) er dækket, selvom rejsens varighed er ud over de 45 dage (dog kun forholdsmæssigt på afbestillingsforsikringen). Hvis du skal være væk i mere end 45 dage, skal du selv sørge for at tegne en ny rejseforsikring.

Jeg har et MasterCard Standard, og har købt en færdigrejse med DFDS, som inkluderer leje af skihytte i Norge. Deltagerne er ud over mig selv og min kone, en voksen søn og svigerdatter samt 3 børnebørn. Hvis een af de øvrige rejsedeltagere bliver syg, kan jeg så få refunderet hele beløbet?

Hvis een af de omtalte personer bliver syge eller kommer til skade i.h.t. betingelserne, kan kortholder aflyse rejsen og få refunderet sin andel, fordi afbestillingsforsikringen dækker når årsagen til aflysning skyldes den nævnte personkreds i betingelserne. Det er dog kun kortholders andel af ferien der er dækket.

Jeg har et MasterCard Standard, og min familie planlægger en skiferie til Norge. Vi kører i bil derop, og vi har på forhånd købt og betalt for færgebillet, liftkort, skiskole, hotel og leje af udstyr. Vil afbestillingsforsikringen dække alle disse udgifter?

Afbestillingsforsikringen dækker alle de udgifter, man har betalt til rejsen hjemmefra og har faktura på - dog max. op til forsikringssummen og til de personer, som er omfattet af kortet. Da forsikringen kun dækker de personer, som er omfattet af kortet, vil forsikringen kun dække for én person, hvis der f.eks. er faktureret 5 skiliftkort, 5 gange morgenmad osv. For hotel og færgebillet dækker forsikringen forholdsmæssigt i forhold til det antal personer som er med på rejsen. (er der flere værelser på regningen, dog kun for det ene).