MasterCard Platinum

Fold alle ud

Skal rejsen købes på kortet, for at forsikringen gælder?

Hvis du har et MasterCard Platinum, behøver rejsen ikke at være købt på kortet.

Hvilken type rejse dækker forsikringen på et MasterCard Platinum?

Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombinerede forretnings- og ferierejser i hele verden, inkl. Danmark.

Er det kun kortholderen selv, der er dækket af forsikringerne?

Nej, med MasterCard Platinum er det både kortholder og dennes medrejsende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse der er dækket (dog behøver ægtefællen ikke at have samme adresse). Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen: · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl. · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder.

Hvilken type rejse dækker forsikringen på et MasterCard Platinum Business?

Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombinerede forretnings- og ferierejser i hele verden, inkl. Danmark.

Kan jeg sammenlagt være bortrejst højst 60 dage om året?

Du kan godt være bortrejst mere end 60 dage om året. Blot ikke mere end 60 dage pr. rejse.

Hvis jeg skal være bortrejst i mere end de 60 dage kortet dækket, hvad gør jeg så?

De første 60 dage er dækket, selvom rejsens varighed er ud over de 60 dage (dog kun forholdsmæssigt på afbestillingsforsikringen). Hvis du skal være væk i mere end 60 dage kan der tilkøbes forlængelse af rejsen direkte hos Privatsikring: https://www.privatsikring.dk/mastercard

Hvor mange dage kan jeg være bortrejst?

Forsikringen dækker rejser af en varighed på op til 60 dage, hvis du har et MasterCard Platinum.