MasterCard Guld

Fold alle ud

Skal rejsen købes på kortet, for at forsikringen gælder?

Nej, hvis du har et MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, behøver rejsen ikke at være købt på kortet. Har du et MasterCard Standard skal rejsen være købt med kortet.

Hvor mange dage kan jeg være bortrejst, hvis jeg har et MasterCard Guld?

Forsikringen dækker rejser af en varighed på op til 60 dage, hvis du har et MasterCard Guld.

Jeg har et MasterCard Guld, og planlægger at tage på motorcykelferie. Dækker forsikringen hvis jeg f.eks. kommer ud for et uheld?

Hvis du kører galt på motorcyklen og skal på hospitalet, så dækkes udgifter til hospital m.m. Hvis du får et varigt mén eller dør som følge af ulykken så kommer ulykkesforsikringen dog ikke til udbetaling.

Hvilken type rejse dækker forsikringen på et MasterCard Guld Business?

Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombinerede forretnings- og ferierejser i hele verden, inkl. Danmark.

Hvis jeg skal være bortrejst i mere end 60 dage, hvad gør jeg så?

De første 60 dage er dækket, selvom rejsens varighed er ud over de 60 dage (dog kun forholdsmæssigt på afbestillingsforsikringen). Hvis du skal være væk i mere end 60 dage, skal du selv sørge for at tegne en ny rejseforsikring.

Jeg har et MasterCard Guld, og skal være bortrejst i 120 dage. Vil jeg alligevel være fuldt dækket med min afbestillingsforsikring, selv om forsikringen kun dækker i 60 dage?

Nej, du vil kun være dækket forholdsmæssigt på din afbestillingsforsikring.
Hvis du rejser alene, og din samlede rejse (inklusiv eventuelle tilkøb) har kostet 10.000 kr., vil du kun være dækket med 5.000 kr. (samlet dækning på kortet (10.000 kr./ antal bortrejste dage i alt (120) x antal dækkede dage (60) )
 

Er det kun kortholderen selv, der er dækket af forsikringerne?

Nej, med MasterCard Guld er det både kortholder og dennes medrejsende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse der er dækket. Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen: · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl. · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder. Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

Skal jeg købe rejsen med mit MasterCard Guld for at være dækket?

Nej, du behøver ikke at betale rejsen med kortet, hvis du har et MasterCard Guld?