MasterCard Guld

Fold alle ud

Skal rejsen købes på kortet, for at forsikringen gælder?

Nej, hvis du har et MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, behøver rejsen ikke at være købt på kortet. Har du et MasterCard Standard skal rejsen være købt med kortet.

Hvor mange dage kan jeg være bortrejst, hvis jeg har et MasterCard Guld?

Forsikringen dækker rejser af en varighed på op til 60 dage, hvis du har et MasterCard Guld. Der kan tilkøbes forlængelse af rejsen direkte hos Privatsikring: https://www.privatsikring.dk/mastercard

Jeg har et MasterCard Guld, og planlægger at tage på motorcykelferie. Dækker forsikringen hvis jeg f.eks. kommer ud for et uheld?

Hvis du kører galt på motorcyklen og skal på hospitalet, så dækkes udgifter til hospital m.m. Hvis du får et varigt mén eller dør som følge af ulykken så kommer ulykkesforsikringen dog ikke til udbetaling.

Hvilken type rejse dækker forsikringen på et MasterCard Guld Business?

Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombinerede forretnings- og ferierejser i hele verden, inkl. Danmark.

Er det kun kortholderen selv, der er dækket af forsikringerne?

Nej, med MasterCard Guld er det både kortholder og dennes medrejsende ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse der er dækket. Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen: · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl. · Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder. Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

Skal jeg købe rejsen med mit MasterCard Guld for at være dækket?

Nej, du behøver ikke at betale rejsen med kortet, hvis du har et MasterCard Guld?