Familiedefinitioner

Fold alle ud

Hvem er dækket?

Indehaver af et gyldigt MasterCard Guld eller MasterCard Platinum samt MasterCard Guld Business eller MasterCard Platinum Business(familiekort undtaget) udstedt af sikredes pengeinstitut samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever.

 - Samlever skal bo på samme folkeregisteradresse for at være dækket.
- Ægtefælle er dækket selvom han/hun ikke har samme folkeregisteradresse som kortholder.

- Adoptivbørn og plejebørn som er tilmeldt kortholders adresse på folkeregistret er også omfattet af forsikringen.

Jeg har et Mastercard Guld, og skal til USA med min kone og to børn. Undervejs bliver jeg nødt til at rejse hjem pga. alvorlige omstændigheder. Vil min kone og børn fortsat være dækket på rejsen selv om kortholder tager hjem?

”Ja, familien vil være dækket på resten af rejsen, såfremt kortholder rejser hjem på grund af en dækningsberettiget skade på sit Mastercard Guld kort.”

Hvad skal jeg forstå ved samlever?

Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortindehaveren under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortindehaveren. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn.

Min ægtefælle/samlever har børn fra et tidligere forhold. Vi har et MasterCard Guld/Platinum. Hvordan er de dækket?

Kortholders og ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: 1) Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl. 2) Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder.

Jeg har et MasterCard Guld, og skal på ferie med min kæreste, som jeg ikke bor sammen med. På feriens 2. dag gifter vi os imidlertid. Er min kone dækket af forsikringerne fra det tidspunkt vi er gift og fremover?

Ja, kortholdes ægtefælle er dækket fra det tidspunkt I bliver gift.

Skal man som ægtefælle bo på samme folkeregisteradresse som kortholderen for at være dækket, eller er det kun gældende for samlever?

Din ægtefælle må godt bo et andet sted end kortholderen. Det er dog en forudsætning af I rejser sammen for at begge er dækket. Det er kun samleveren, der skal have samme folkeregisteradresse.

Hvad skal jeg forstå ved samlever?

Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortindehaveren under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortindehaveren. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. Adoptivbørn og plejebørn som er tilmeldt kortholders adresse på folkeregistret er også omfattet af forsikringen.

Hvordan er en registreret partner dækket af forsikringen på MasterCard?

En registreret partner er dækket på lige vilkår med ægtefælle.