Der er meget høje sikkerhedskrav, når du handler på nettet, men alligevel gælder det om at være opmærksom, når du handler. Udlever kun kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, når du handler, og tjek altid dine køb i netbanken.

Alle, der køber eller sælger på internettet, er interesseret i et godt og sikkert system. Derfor stilles der meget høje krav til sikkerheden. Men uanset hvor godt og sikkert et system er, kan du aldrig gardere dig 100% mod misbrug. Du kan dog selv gøre noget for at forhindre, at dit kort bliver misbrugt.
 
Der stilles meget høje sikkerhedskrav til netbutikkers betalingssystem. Dine kortoplysninger krypteres (kodes), så de hverken kan læses eller ændres på deres vej fra netbutikken og til din konto. Alligevel skal du tage nogle forbehold:

• Udlever kun kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, hvis du er ved at gennemføre en handel
• Læs altid købsbetingelserne, før du handler på nettet. Læg især mærke til fortrydelsesret, og om du binder dig til et abonnement eller flere betalinger
• Gem din bekræftelse enten elektronisk eller på papir
• Tjek dine kontoudtog eller din netbank
• Hvis der er posteringer, du ikke forstår, skal du kontakte dit pengeinstitut med det samme
• Nogle udenlandske netbutikker krypterer ikke deres kunders kortdata. Det betyder, at dine data kan blive opsnappet på deres vej mellem din og butikkens computer. Derfor skal du altid sikre dig, at forbindelsen til netbutikken er sikker