E-mærket er et mærke, der fortæller, at en internetbutik bliver drevet efter principper, der bl.a. er etiske og juridisk korrekte.
Formålet med e-mærket er at skabe bedre betingelser for udvikling af e-handel i de kommende år.
 
Det skal ske ved at hjælpe dig som forbruger med at identificere de e-handelsbutikker, som giver den bedste forbrugersikkerhed. e-mærket er således et kvalitetsstempel for tryg internethandel.
 
Tryghed når du handler på nettet
Som almindelig forbruger kan man have svært ved at afgøre, hvilke internetbutikker der driver sin internetbutik efter korrekte, etiske, tekniske og juridiske principper. Derfor er e-mærket forbrugerens sikkerhed for tryghed og etik, når de handler på internettet. Nøjagtigt på samme måde, som Ø-mærket signalerer, at forbrugeren har at gøre med en ægte økologisk vare, så står e-mærket for tryg, korrekt og etisk forsvarlig handel på internettet.
 
Hvem kan få e-mærket?
Internetbutikker skal opfylde visse krav for at få ret til at benytte e-mærket. Disse krav omhandler bl.a. betalingssikkerhed, forretningsbetingelser, fortrydelsesret samt korrekt registrering og anvendelse af personoplysninger. Kravene for at opnå retten til at bruge e-mærket er for nogle kriteriers vedkommende højere end de krav, som den gældende lovgivning dikterer.
 
På e-mærkets hjemmeside kan du se, hvilke butikker som har e-mærket. Læs mere her http://www.e-maerket.dk/