For at afgøre om en web-butik er, hvad den giver sig ud for at være, kan man holde øje med om, der dukker en låst hængelås op i statusbjælken i bunden af siden. Du kan også se, om adressen i adressefeltet begynder med "HTTPS" i stedet for det sædvanlige "HTTP". S'et står for "secure" - sikker.

Både hængelåsen og "HTTPS" er tegn på, at der er oprettet en sikker forbindelse ved hjælp af den såkaldte SSL-protokol.
Hvis du dobbeltklikker på hængelåsen i bunden af siden, vil du få oplysninger om, hvem der garanterer, at webstedet er, hvad det giver sig for at være.
 
Når du kommunikerer med en web-butik gennem en SSL-forbindelse, bliver de sendte data krypteret, så selv om det skulle lykkes en hacker at opsnappe datapakkerne, så vil han ikke kunne få noget ud af det.