Det er nemt at indgå en abonnementsaftale på nettet, og der er mange eksempler på, at du kan komme til det uden at være opmærksom på det.
Læs altid vilkårene godt i gennem, når du indgår en aftale på en hjemmeside. Det gælder uanset, om du tegner et abonnement, et prøveabonnement eller køber en enkelt ydelse. Det gælder specielt, hvis du skal oplyse dit mobilnummer eller dine betalingskortoplysninger ved købet. Hvis et tilbud virker for godt til at være sandt, så er det sikkert for godt til at være sandt.

 

Hvis du vil opsige et abonnement, skal du altid sende en mail eller et brev til forretningen. Ellers fortsætter abonnementet, og forretningen har krav på at få sine penge. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at stoppe betalingen. Hvis du gør det, vil abonnementet løbe videre, men uden du betaler for det. Det kan senere give problemer med rykkergebyrer og inkasso.

Når du tegner et abonnement på nettet, så har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Gælder aftalen en tjenesteydelse som fx horoskop, ringetoner eller dating, kan du dog give dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder, inden fristen udløber. For de mest gængse varer som fx magasiner, blade og slankeprodukter, har du altid 14 dages fortrydelsesret.

Det er vigtigt, at du læser vilkårene igennem, inden du betaler og accepterer varen. Hvis du har været uopmærksom på, at du har indgået en abonnementsaftale, er det vigtigt, at du kontakter forretningen og opsiger aftalen - og selvfølgelig får stoppet betalingen.
Det er en forudsætning for, at en aftale er bindende, at du klart og tydeligt er blevet oplyst om, at aftalen drejer sig om et abonnement og ikke en enkeltstående ydelse.