Foreningen Lokale Pengeinstitutter står bag LP MasterCard. Foreningen er en brancheforening for ca. 60 selvstændige lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Færøerne og Grønland.
 
LP MasterCard er et fælles betalingskortkoncept, som foreningens medlemmer kan benytte sig af. Lokale Pengeinstitutter’s kortorganisation fastlægger løbende, hvilke kortprodukter og serviceydelser som kan tilbydes under LP MasterCard-betegnelsen.
 
Lokale Pengeinstitutter udsteder ikke betalingskort. Det er de enkelte lokale pengeinstitutter, der selv udsteder kortene. Pengeinstitutterne varetager også selv hele kundekontakten, ligesom de individuelt fastsætter priser og vilkår over for kunderne.
 
Læs mere om Lokale Pengeinstitutter på www.lopi.dk 
 
Lokale Pengeinstitutter's kortorganisation har ophavsret til www.lpmastercard.dk, hvori kan findes generel information om LP MasterCard. Indholdet på hjemmesiden stilles til rådighed uden ansvar for kortorganisationen.